18 September 2010

Slutet

I ett inlägg för omkring en timme sedan skrev jag att om inte de kränkande och osakliga kommentarerna upphör nu, så stängs kommentarsfunktionen. Och nu är det nog.

Det var följande som fick mig att känna att det räcker nu:

"Hej Emelie,

Onsdagen, den 15 september beskrev du ovan noggrant och detaljerat fallet med din mamma innan Försäkringskassan har fattat, motiverat och delgivit sitt officiella beslut. Du skrev:

"Nu på torsdag 16 september skall Försäkringskassan fatta ett beslut."

Idag är det 18 september. Du har konstigt nog ännu inte meddelat dina läsare här vilket blev Försäkringskassan verkliga officiella beslut. Jag anser att du är skyldig att göra detta efter dina häftiga utbrott och anklagelser i förväg med hänvisning till i verkligheten icke existerande beslut mot tjänstemän och speciellt politiker och partier (som är motståndare med utsikter att i ytterst nära förestående riksdagsval besegra partiet, i vilket du är aktivt medlem) endast en arbetsdag före viktig slutlig debatt i TV om riksdagsvalet, endast två arbetsdagar före själva riksdagsvalet .

Jag förväntar mig att du, efter den omfattande detaljerade beskrivningen, som du har gjort om din mammas fal, OMGÅENDE, FÖRE VALDAGEN, beskriver här det du i förväg angriper klart politiskt – Försäkringskassans kommande exakta officiella beslut från 16 september (som dessutom inte är slutligt, eftersom självklart det går att överklaga).

Med tack i förväg,

Ivan Ivanov,
Uppsala.

P.S. Meddelar du inte OMGÅENDE här Försäkringskassans exakta verkliga beslut från 16 september i fallet med din mamma, från vilket kommer att framgå om du har eller inte har reson i dina preliminära grova politiska anklagelser, lämnar du utrymme för dina läsare, att misstänka att du har använt fallet med din mamma för grov politisk tidsanpassad valpropaganda."

Bäste Ivan,

Jag är inte skyldig någon någonting. Jag är inte en folkvald politiker, offentlig tjänsteman eller offentlig person på annat vis. Jag är en tjej som hamnat i en underlig situation. Vad du menar med "häftiga utbrott och anklagelser i förväg" vet jag inte. Ett beslut fanns ju redan, som du förstått om du satt dig in i Försäkringskassans rutiner.

I övrigt är det min demokratiska rättighet att göra politiska utspel vilken som helst dag på året, och när jag vill. Nu har detta inte ens varit min avsikt, men även om det varit det, så hade det varit helt i sin ordning.

Jag känner inte heller att det finns behov av att jag meddelar något i och med att rikstäckande media redan rapporterat om utslaget, frågan har debatterats av partiledare, inklusive statsminister Fredrik Reinfeldt i valets slutdebatt, och Försäkringskassans överdirektör Stig Orustfjord uttalat sig i olika medier. Som ni som faktiskt är intresserade av att ta reda på fakta innan ni uttalar er vet, blev det åter avslag.

Du, och andra som kommenterat på samma ogrundade vis som du, ni borde skämmas. Och det vet jag att flera med mig tycker. Ni främjar inte den politiska debatten, ni skämmer bara ut Alliansens röstkrets (och det har den trots allt inte förtjänat).

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.